Телефонуйте та замовляйте 380676720720
СУШКА ДЛЯ ДЕРЕВИНИ ТА ПИЛОМАТЕРІАЛІВ

Сушильний бокс

Камерна сушка вирішує комплекс завдань, зокрема завдання захисту деревини. Це енергоємний, технологічно складний, дуже дорогий і досить тривалий процес, що вимагає серйозних витрат. Деревина, яка пройшла камерну сушку володіє низькою вологістю і майже не уражується грибками. Під поняттям «сушка» розуміється процес видалення вологи з деревини. Для кількісної характеристики вмісту вологи в деревині використовують поняття вологість, під якою розуміють відношення маси вологи, що міститься в деревині, до маси деревини.Сушіння пиломатеріалів – найбільш важливий технологічний процес. Сушка охороняє деревину від зараження грибками, стабідізує розміри і форму деревени, покращує фізико-механічні властивості.

В залежності від вимог що пред’являються до висушеної деревини можна виділити чотири класи:

  • Транспортна вологість – 18 – 22%, при цьому пиломатеріал, внаслідок видалення вологи, зменшується в масі і розмірі, і стає більш зручнішим для транспортування. Після цього необхідно матеріал досушити до необхідної вологості. Чим менше залишкова вологість в деревині тим більш тривалий час потрібно для її випаровування.
  • Меблева вологість – 6 – 10%. Пиломатеріали даної групи в основному використовуються для виробництва клеєних конструкцій (щит, брус) .
  • Столярна вологість – 7 – 10 – 15%. Така вологість використовується в меблевому виробництві.
  • Столярна вологість – 10 – 15%. З такою вологістю пиломатеріали в основному використовуються для виробництва менш відповідальних виробів – погонаж, тара.

Камерна сушка деревини виконується по одному з режимів, рекомендованих стандартом. Режимом встановлюється температура і вологість повітря в камері. По температурі розрізняють м’які, нормальні, форсовані і високотемпературні режими. Режим призначається залежно від породи, товщини і призначення висушуваного матеріалу. Будь-який вибраний низькотемпературний режим містить три ступені (рівня) стану повітря в камері. Перехід від першого ступеня камерної сушки до другої відбувається при вологості деревини 30%, від другої до третьої при 20%. При переході знижується вологість повітря і підвищується температура. Високотемпературний режим має тільки два щаблі, перехід від першої до другої робиться при вологості 20%.Проміжна вологотеплообробка призначається для пиломатеріалів підвищеної товщини (40 – 80 мм залежно від породи). Вона виконується перед переходом на третю ступінь режиму сушіння; мета її – зменшення в деревині напруг. Температуру в камері встановлюють на 8 ° С вище температури другого ступеня режиму (але не вище 100 ° С), вологість повітря 95 – 97%. Тривалість обробки від 7 до 40 год залежно від товщини і породи матеріалу.Підсушка проводиться для зниження вологості поверхні деревини, зволоженою під час вологотеплообробкою.  Час обробки 1 – 4 год. Після підсушування контролюють внутрішні напруження і вологість.Кондиціювання виконують для вирівнювання вологості деревини. Воно особливо необхідно при підвищених вимогах до якості деревини. Температуру в камері встановлюють на 5 ° С вище останнього ступеня режиму. Час обробки кілька годин. Допустимий перепад вологості в залежності від категорії якості сушіння і товщини матеріалу встановлюється стандартом. При досягненні встановленої величини перепаду кондиціювання закінчується.

Для найкращого результату сушіння деревини необхідно:

  1. Правильно штабелювати матеріал.
  2. Рівномірний розподіл повітря між пачками штабелів (для цього використовують повітряні перегородки).
  3.  Достатня швидкість руху повітря (достатньо потужні вентилятори).
  4.  Сушильна камера має бути максимально герметична для тепла і вологості (залежить від конструкції камери і використаних матеріалів).
  5.  Сушити матеріал однієї породи і товщини.

Опираючись на наш досвід та якісне обладнання МИ ГАРАНТУЄМО ВАМ якісну сушку вашої деревени.